Privata laddstationer

PROSEMA

LED

BELYSNING FÖR PROJEKT OCH ENERGI SMARTA PRODUKTER!

project@prosema.se

(+46)702794139

PROSEMA  ERBJUDER SMARTA OCH INNOVATIVA BELYSNINGSLÖSNINGAR MED MILJÖ OCH ENERGIBESPARING SOM EN VIKTIG REFERENSPUNKT!

CERTIFIERAD LEVERANTÖR

DEFA LADDSTATIONER FÖR ELBILAR

Privata laddplatser

DEFA laddstation för enskild användning kännetecknas av att den har en fast kabel med  en TYP 2 kontakt för anslutning till bilen. Denna lösning rekommenderas t ex för användare med fasta parkeringsplatser där det endast är bil med lika intag som kan använda sig av laddstationen.

Om bil har intag TYP 1 går det att byta till sådan kabe.l 


SNABBHET - homeCLU är ett tillbehör som ger fastigheter med begränsad strömtilklgång, t ex villaägaren, 4 ggr så snabb laddning i jämförelse med att söka ladda via vanlig väggkontakt.


SÄKER - med homeCLU mäts löpande strömmen som går genom huvudsäkringen och styr tillgänglig överskottström till laddstationen eller laddstationerna om det är flera, utan att överbelastning sker och utan att huvudsäkringen löser ut.


EFFEKTIVT - med homeCLU skickas mer ström till laddning när annan förbrukning i fastigheten är låg.   


SERVICE - PROSEMA erbjuder vid försäljning av publika laddstationer även serviceavtal för kontroll, övervakning, felsökning och felavhjälpning.


homeCLU - rekommenderas alltid när privat laddstation används. Anordningen monteras i elcentralen och kan laststyra upp till sex olika laddpunkter.


DEFA - erbjuder flexibla lösningar som kan utökas och förändras i takt med att efterfrågan förändras.


PROSEMA - gör alltid en första behovsanalys tillsammans med användaren vilken utmynnar i en offert för en  "nyckelfärdig" och anpassad anläggning för laddning av elbilar   

Copyright @ All Rights Reserved