Publika Laddststioner

(+46 )702794139

PROSEMA

LED

BELYSNING FÖR PROJEKT OCH ENERGI SMARTA PRODUKTER!

PROSEMA  ERBJUDER SMARTA OCH INNOVATIVA BELYSNINGSLÖSNINGAR MED MILJÖ OCH ENERGIBESPARING SOM EN VIKTIG REFERENSPUNKT!

CERTIFIERAD LEVERANTÖR

DEFA LADDSTATIONER FÖR ELBILAR

Publika laddplatser

DEFA laddstation för publik användning kännetecknas av att den har ett eluttag TYP 2 avsedd för olika användare att kunna koppla in sig med egen kabel. Den kabel som erfordras betecknas Mode 3 och har en TYP 2 kontakt i ena ändan för anslutning till laddstationen och en TYP 2 eller TYP 1 kontakt i den andra ändan för anslutning till bilen. Härigenom kan olika användare ges tillgång till samma laddstation.


SNABBHET - Genom att varje laddstation använder sig av en dedikerad fas kan en högre kapacitet i laddningen uppnås och härigenom också en snabbare laddning.


SÄKERHET - Laddstationen kommunicerar eventuella fel och stoppar laddningen när batteriet är fulladdat. I kombination med jordfelsbrytare typ B uppfyller härigenom kraven för laddning av elfordon


SERVICE - PROSEMA erbjuder vid försäljning av publika laddstationer även serviceavtal för kontroll, övervakning, felsökning och felavhjälpning.


CLOUDCHARGE - erbjuder innehavaren full kontroll över laddstationens användning i realtid och möjliggör integrationen av olika betal- och upplåsningsalternativ.


DEFA - erbjuder flexibla lösningar som kan utökas och förändras i takt med att efterfrågan förändras.


PROSEMA - gör alltid en första behovsanalys tillsammans med användaren vilken utmynnar i en offert för en  "nyckelfärdig" och anpassad anläggning för laddning av elbilar